יחד - משחקים דידקטיים

שפה

מיומנויות

קוגנטיביות

תקשורת

ותת״ח

תורה

ודת

מתמטיקה

והנדסה

חגים

ומועדים

עיצוב

התנהגות

חנות

יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים

סינון לפי מיומנויות

תחום דעת תקשורת ותת״ח

י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00008.png
י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00009.png
יחד - משחקים דידקטיים

משחקים דידטקים, חשבון, חיבור, חיסור, אילת