י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00005.png
יחד - משחקים דידקטיים

שפה

מיומנויות

קוגנטיביות

תקשורת

ותת״ח

תורה

ודת

מתמטיקה

והנדסה

חגים

ומועדים

עיצוב

התנהגות

חנות

יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים

סינון לפי מיומנויות

אלופי הכפל

אלופי הכפל

משחק הקלפים הראשון שלי

משחק הקלפים הראשון שלי

כמויות מוכרות

כמויות מוכרות

רצועות הכפל

רצועות הכפל

י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00003.png

תחום דעת מתמטיקה והנדסה

י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00004.png
יחד - משחקים דידקטיים

משחקים דידטקים, חשבון, חיבור, חיסור, אילת