יחד - משחקים דידקטיים

שפה

מיומנויות

קוגנטיביות

תקשורת

ותת״ח

תורה

ודת

מתמטיקה

והנדסה

חגים

ומועדים

עיצוב

התנהגות

חנות

יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים
יחד - משחקים דידקטיים

סינון לפי מיומנויות

י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00012.png

תחום דעת תורה ודת

י.ח.ד - יוצרים חוויה דידקטית 00013.png
יחד - משחקים דידקטיים

משחקים דידטקים, חשבון, חיבור, חיסור, אילת