יחד - משחקים דידקטיים

שפה

מיומנויות

קוגנטיביות

תקשורת

ותת״ח

תורה

ודת

מתמטיקה

והנדסה

חגים

ומועדים

עיצוב

התנהגות

מיומנויותומטרות דידקטיות

  זיכרון       אוריינות לשונית        שיום ושליפה         אוצר מילים     

 הכנה לקריאה         הרכבת מילים       התאמה       קשב וריכוז  

זוכרים אותיות דפוס

39.00 ₪מחיר